Animoterapeuticko – jazdecké centrum

m

2% sú pre nás veľa

Ako príjemca 2% dane Vás týmto žiadame o podporu pri získavaní týchto finančných prostriedkov, ktoré pomôžu pri skvalitnení činností združenia.

Naša hlavná činnosť.
Realizácia rôznych foriem animoterapie, športového a rekreačného jazdenia.
Číslo účtu:
SK45 0200 0000 0015 0869 1353
Údaje potrebné k poukázaniu 2% :

Obchodné meno: Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina- AJC

Právna forma: občianske združenie

IČO/SID: 37796232

Ulica: Pčolinská 1405

PSČ: 069 01

Mesto: Snina