Animoterapeuticko – jazdecké centrum

m
s

Jednodňový detský letný tábor 2023

dsc08565
AJC v Snine organizuje 10. ročník jednodňového letného tábora.

Tábor bude zameraný na výuku jazdy na koni,  základy jazdenia,  účastníci tábora sa naučia pripraviť si koňa na jazdenie a postarať sa o neho po jazde.  Súčasťou bude aj starostlivosť  o iné  zvieratá: teľatá, králiky, ošípané, hydinu, okrasné vtáctvo, kozičky, psy, ovečky, zubra.   V tábore sa budú vykonávať aj iné animačné aktivity. V prípade zlého počasia je pripravený náhradný program napr. pečenie domáceho chleba, výroba syra, a iné tvorivé práce.

 

Tábor sa bude konať denne v čase od 8:00 h-16:00 h. Dieťa môžete prihlásiť jeden alebo viac dní. V prihláške uveďte týždeň, v ktorom chcete Vaše dieťa prihlásiť do tábora, orientačne môžete uviesť aj deň. V prípade nízkeho alebo nadpočetného záujmu detí na niektorý deň máme právo dieťa prideliť na iný deň, avšak až po telefonickom dohovore s  rodičom.   

Termíny konania tábora

1. termín – od 3.7 – 7.7. 2023
2. termín – od 10.7. – 14.7.2023
3. termín – od 17.7. – 21.7.2023
4. termín – od 31.7. – 4.8.2023
5. termín – od 7.8. – 11.8.2023
6. termín – od 14.8. – 18.8.2023

Miesto konania tábora – areál AJC Snina, Pčolinská 1405, Snina.

 

Cena pobytu za jedno dieťa – 18 €/deň. V cene je strava (desiata, obed, olovrant), pitný režim a úrazové poistenie. Zapožičanie ochrannej prilby, chrániča chrbta.

Zľavnená cena pre prihlásené dieťa na celý týždeň je 85 €

 

Forma úhrady – v hotovosti po ukončení účasti dieťaťa v tábore, prípadne dohodou s vedúcim tábora.

Odporúčame doniesť – na jazdenie dlhé nohavice, môžu byť dlhšie kraťasy, tepláky, rajtky, elastické bavlnené nohavice (nie šušťákové),  vhodnú obuv – tenisky s pevnejšou podrážkou, prípadne aj náhradnú obuv.

Dôležité upozornenie – ak má dieťa predpísanú diétu (napr. bezlepkovú, diabetickú…),užíva lieky, je potrebné to zdôrazniť pri nahlasovaní dieťaťa do tábora. Vedúci tábora a animátori nezodpovedajú za straty a škody spôsobené na veciach účastníkov tábora.

Prihlásenie – vyplnenú prihlášku, čestné prehlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov (uvedené ďalej) zašlite mailom, osobne alebo poštou.

V tomto roku pribudla ďalšia povinná príloha k prihláseniu dieťaťa do DLT a to Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré si treba doniesť v deň nástupu dieťaťa do tábora.

Kontakt – Mgr. Buriková – 0905 528 090

Upozornenie

Nakoľko nevieme predvídať záujem detí o DLT a niektoré termíny ak budú obsadené veľkým počtom detí, vyhradzujeme si právo preložiť dieťa na iný termín (samozrejme po odsúhlasení Vami) a naopak niektorý termín, pre nedostatok detí môžeme zrušiť.

EnglishSlovak