Animoterapeuticko – jazdecké centrum

m
s

Jednodňový detský letný tábor 2024

dsc08565
AJC v Snine organizuje 11. ročník jednodňového letného tábora.
Tábor bude zameraný na výuku jazdy na koni,  základy jazdenia,  účastníci tábora sa naučia pripraviť si koňa na jazdenie a postarať sa o neho po jazde.  Súčasťou bude aj starostlivosť  o iné  zvieratá: teľatá, králiky, ošípané, hydinu, okrasné vtáctvo, kozičky, psy, ovečky, zubra.   V tábore sa budú vykonávať aj iné animačné aktivity. Okrem toho, máme pripravený aj zaujímavý program pre deti  pečenie domáceho chleba/pizza, výroba kravského syra, a iné tvorivé práce.

 

Tábor sa bude konať denne v čase od 8:00 h-16:00 h. Dieťa môžete prihlásiť jeden alebo viac dní. V prihláške uveďte týždeň, v ktorom chcete Vaše dieťa prihlásiť do tábora, orientačne môžete uviesť aj deň. V prípade nízkeho alebo nadpočetného záujmu detí na niektorý deň máme právo dieťa prideliť na iný deň, avšak až po telefonickom dohovore s  rodičom.   

Termíny konania tábora

1. týždeň – od 8.7 – 12.7. 2024
2. týždeň – od 15.7. – 19.7.2024
3. týždeň – od 22.7. – 26.7.2024
4. týždeň – od 5.8. – 9.8.2024
5. týždeň – od 12.8. – 16.8.2024
6. týždeň – od 19.8. – 23.8.2024

Miesto konania tábora – areál AJC Snina, Pčolinská 1405, Snina.

 

Cena pobytu za jedno dieťa – 18 €/deň. V cene je strava (desiata, obed, olovrant), pitný režim a úrazové poistenie. Zapožičanie ochrannej prilby, chrániča chrbta, zakúpenie potrebných vecí pre vykonávané aktivít.

 

Forma úhrady – v hotovosti po ukončení účasti dieťaťa v tábore, prípadne dohodou s vedúcim tábora.

Odporúčame doniesť – na jazdenie dlhé nohavice, môžu byť dlhšie kraťasy, tepláky, rajtky, elastické bavlnené nohavice (nie šušťákové),  vhodnú obuv – tenisky s pevnejšou podrážkou, prípadne aj náhradnú obuv.

Dôležité upozornenie – ak má dieťa predpísanú diétu (napr. bezlepkovú, diabetickú…),užíva lieky, je potrebné to zdôrazniť pri nahlasovaní dieťaťa do tábora. Vedúci tábora a animátori nezodpovedajú za straty a škody spôsobené na veciach účastníkov tábora.

Prihlásenie – vyplnenú prihlášku, čestné prehlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov (uvedené ďalej) zašlite mailom, osobne alebo poštou.

Kontakt – Zuzana Naščáková – 0905 286 808

Upozornenie

Nakoľko nevieme predvídať záujem detí o DLT a niektoré termíny ak budú obsadené veľkým počtom detí, vyhradzujeme si právo preložiť dieťa na iný termín (samozrejme po odsúhlasení Vami) a naopak niektorý termín, pre nedostatok detí môžeme zrušiť.

EnglishSlovak