Animoterapeuticko – jazdecké centrum

m

O nás

Naše združenie začalo oficiálne fungovať 7.6.2001 registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Od uvedeného obdobia sme začali budovať centrum a vykonávať aktivity, ktorých cieľom  je uspokojovať záujmy a záľuby členov a verejnosti, najmä v oblasti  využitia zvierat pre potreby zdravotne postihnutých osôb  a zdravých ľudí, športu, kynológie a turistiky, ale aj v iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života, ktoré prispievajú k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu telesného a duševného zdravia, k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.

Naše poslanie

Keď konáš dobré skutky rastie v tebe nádherný pocit. Ani čo by odpovedalo niečo v tvojom vnútri a vravelo: Áno, takto by som sa mal cítiť.

V našich stanovách nájdete poskytovanie podporných rehabilitačných a terapeutických metod, najmä canisterapie a hiporehabilitacie, pre deti a osoby so špeciálnymi potrebami, ale i pre širokú verejnosť. Vzdelávanie a osvetu v oblasti výcviku a chovu domácich a hospodárskych zvierat, enviromentálne aktivity v oblasti vzdelávania a propagáciu ľudovej tvorivosti. 

Veľký dôraz kladieme na vysokú kvalitu poskytovaných služieb. Pre našich pracovníkov, kolegov z iných organizácií a verejnosť pripravujeme semináre z oblasti kynológie, etológie, hiporehabilitácie a základy psychologie a špeciálnej pedagogiky. Všetky programy budú prispôsobené konkrétnym klientom „na mieru“, k čomu je potrebné sa v týchto oblastiach dobre orientovať a vedieť čo konkrétne špeciálne potreby jednotlivých diagnóz pre klienta znamenajú.

Ďalej chceme 

– canisterapiu a kynologickú výchovu 

– hiporehabilitaciu vo forme hipoterapie i liečebne

– pedagogicko-psychologické jezdenie, vychádzky kočiarom, a.i.

– zooterapeutickú farmu vo forme návštevnej 

– košikárstvo, hrnčiarstvo, základy sedlárstva a brašnárstva, a.i.

– ďalšie podporné rehabilitačné a špeciálne pedagogické techniky, napr.    arteterapia, muzikoterapia, logopedická prevencia, a. i.

– radi všetko upravíme podľa Vaších predstáv či potrieb konkrétnych klientov, rozšírime ponúkaný program o Vami zvolené témy, a pod. 

EnglishSlovak