Animoterapeuticko – jazdecké centrum

m

Jazdecké centrum

Ing. Dominik Gič – 0902 867 201

Otváracie hodiny:

Po – So      9:00 h –  17:00 h

Ned            13:00 h – 18:00 h

Mimo sezónu

Po – Pia – 9:00 h – 12:00 h, 13:00-16:00 h

So – 9:00 h – 12:00 h

Ned – 0911 246 003, 0905 528 090     

Vstupné:

Deti do 2 rokov                  zdarma

Deti od 2 r. – 10 r.               1 €/os.

Deti od 10 r. a dospelí       2 €/os.

Skupinová zľava                dohoda.

Cenník jazdenia pre členov AJC Snina

AKTIVITA ČAS POZNÁMKA SUMA
Jazda na koni člen do 18 rokov

Nad 18 rokov

TH   9 €

10 €

Vychádzka do terénu TH   13 €
Permanentka na 10 hodín 10 TH 3 mesiace platná 80 €
Hipoterapia   20 min.   9 €
Členský príspevok rok Platný rok od zaplatenia 30 €
Členský prípevok – organizácia rok Platný rok od zaplatenia 150 €/

 20 € za člena

Cenník jazdenia pre nečlenov AJC Snina

Jazda na koni TH 20 €
Terén TH 25 €
Permanentka – platnosť

3 mesiace

10 H 180 €
Hipoterapia 20 min. 15 €
Nosenie na koni Čas  5 min. 3 €
Vozenie na bričke- max.

 4 osôb

30 min. 30 €
Darčeková poukážka podľa želania podľa počtu hodín

Tréningová hodina – TH:  čas určený podľa zváženia trénera v dĺžke od cca 20 – 45 min.

/Jazdné – poplatok za jazdenie mimo členského poplatku. Platí sa len za uskutočnené hodiny jazdenia/.

Správna rada môže v niektorých prípadoch rozhodnúť o odpustení členského príspevku a jazdného.

Členský poplatok je možné uhradiť priamo v pokladni jazdeckého klubu, alebo sa môže uhradiť  aj na účet: č. ú.: 1508691353/0200 VÚB Snina. Ako variabilný symbol sa uvedie číslo členského preukazu.

Cenník  aktualizovaný k 1. 1. 2021

EnglishSlovak