Animoterapeuticko – jazdecké centrum

m

Jazdecké centrum

Alexandra Pčolová – 0948 049 800

Ing. Dominik Gič – 0902 867 201

Tréningová hodina – TH:  čas určený podľa zváženia trénera v dĺžke od cca 20 – 45 min.

/Jazdné – poplatok za jazdenie mimo členského poplatku. Platí sa len za uskutočnené hodiny jazdenia/.

Správna rada môže v niektorých prípadoch rozhodnúť o odpustení členského príspevku a jazdného.

Členský poplatok je možné uhradiť priamo v pokladni jazdeckého klubu, alebo sa môže uhradiť  aj na účet: č. ú.: 1508691353/0200 VÚB Snina. Ako variabilný symbol sa uvedie číslo členského preukazu.

Cenník  aktualizovaný k 1. 1. 2017